CURSUS GLAS IN LOOD - 10 lessen – Voorjaar 2018


Locatie:Wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven
Avond: maandagavond om de twee weken (m.u.v. rondom vakantieweken). Van 5 februari t/m 25 juni 2018.
Tijd: 19.30- 22.00 uur

Kosten: Serie van 10 lessen € 237,50.
Strippenkaart mogelijk voor gevorderden! 8 lessen € 199,00, 6 lessen € 154,00, en strippenkaart 3 lessen € 79,00. Strippen te gebruiken binnen deze cyclus van 10 lessen.

 

Inschrijfformulier:

Ik wil mij inschrijven voor de cursus:
Glas in Lood (met eventueel brandschilderen, glasfusing, tiffany) van februari t/m juni 2018

Ik wil graag deelnemen aan:
 0 De hele cyclus van 10 lesavonden (beginners en gevorderden)
 0 Strippenkaart 6 lessen (gevorderden)
 0 Strippenkaart 3 lessen (gevorderden)

Tijdens de cursus neem ik zelf de verantwoordelijkheid voor het beschermen van mijn gezondheid door b.v. het dragen van een bril tijdens het werken met glas, het regelmatig handen wassen en geen voedsel nuttigen tijdens het werken met lood of patina, en het zorgen voor voldoende ventilatie/frisse lucht tijdens het solderen. Ik vrijwaar hierbij Blue Horse Glas in Lood van aansprakelijkheid voor enige (vervolg)schade die bij mij ontstaat door het volgen van de cursus en het werken met de bijbehorende materialen.

 0 Ik betaal het cursusgeld per bankrekening voor de eerste lesavond. Rekening NL43 INGB 000768 5526 t.n.v. Blue Horse Glas in Lood, Eindhoven.
 0 Ik neem het cursusgeld contant mee naar de eerste lesavond

 

Mijn gegevens:


Naam..... ………………………………………….…

Adres ...……………………………………………..

E-mail ...……………………………………………..

Postcode/plaats ………….………………………...

Telefoon ……………………………………………..

Datum …………………………………………….. ...

Handtekening ……………………………………………..

 

Dit inschrijfformulier s.v.p. opsturen naar:
Blue Horse Glas(kunst) in Lood, Kreeftstraat 46, 5654 AE Eindhoven.